Wednesday, February 25, 2015

Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 yang lengkap akan membanu calon membuat persediaan lengkap untuk lulus dengan mudah Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 nanti.

Jawatan Pegawai Belia Dan Sukan S41 adalah jawatan yang diletakkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Tugas seorang Pegawai Belia Dan Sukan Gred S41 adalah seperti merangka dasar, merancang program serta aktiviti berkaitan kegiatan belia dan sukan di peringkat Kementerian/Jabatan. Meliputi memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman kewangan, memberikan nasihat kepakaran serta penyeliaan berterusan bagi mengembangkan program-program belia dan sukan.

Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

Format Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

Bahagian I - Kecenderungan

Seksyen A- Pengetahuan Am
Seksyen B- Daya Menyelesaikan Masalah
Seksyen C- Esei Bahasa Melayu
Seksyen D- Esei Bahasa Inggeris

Rujuk Panduan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 

Peperiksaan Online Pegawai Belia Dan Sukan S41


Format baru Peperiksaan SPA dalam bentuk peperiksaan online mungkin tiada seksyen esei yang mana mungkin akan dilakukan sebelum temuduga jika LULUS Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 nanti.

Soalan Lazim Peperiksaan Online SPA

1. Bagaimanakah calon dipanggil untuk menduduki peperiksaan Akauntan?
Calon akan dimaklumkan melalui SMS, emel dan paparan Portal SPA sahaja.

2. Adakah calon perlu hadir ke pusat peperiksaan untuk peperiksaan online Akauntan?
Tidak. Tiada pusat peperiksaan disediakan bagi urusan peperiksaan online. Calon boleh menduduki peperiksaan online ini     di mana-mana sahaja asalkan ada akses internet.

3. Di manakah saya boleh mendapatkan panduan peperiksaan secara online?
Calon yang dipanggil menduduki peperiksaan online boleh mendapatkan panduan peperiksaan melalui tiga cara iaitu:
i) Pautan melalui emel panggilan menduduki peperiksaan
ii) Pautan melalui Portal SPA

iii) Video ‘Panduan Peperiksaan Online SPA’ melalui pautan http://www.youtube.com/watch?v=utYWN8oQW0A


Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S411) Bajet 2012 antara lainnya akan memberi fokus untuk meredakan inflasi dan mengimarahkan kehidupan rakyat. Bagi mencapai maksud ini, tindakan berikut akan dilaksanakan iaitu:

I Meningkatkan pengeluaran bekalan makanan dan industri agro
II Subsidi barangan asas dan bantuan
III Perumahan rakyat berkualiti dan tabung khas perumahan nelayan
IV Penambahbaikan kewangan sektor awam

A I, II, dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Jawapan: B


Seksyen B - Daya Menyelesaikan Masalah

Masa : 45 Minit
Bilangan Soalan : 40

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

i) Kemahiran Menggunakan Logik

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon akan diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai data dan perangkaan. Calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41iii) Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Walaupun ada antara calon yang memiliki kelayakan dalam bidang Matematik di peringkat diploma, ini tidak bermakna memberi kelebihan bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).

1) Sebuah kilang menghasilkan 800 unit mentol sehari. Kebarangkalian bahawa sebiji mentol yang dihasilkan itu rosak ialah 3/400. Berdasarkan pengeluaran 20 hari bekerja, berapakah bilangan mentol yang dapat dijual?
A 15,780
B 15,790
C 15,880
D 15,980

Jawapan: C

Teknik Menjawab:
20 hari x 800 = 16,000
Rosak 3/400 x 16,000 = 120
Dapat jual = 16,000 – 120 = 15,880

Seksyen C - Esei Bahasa Melayu

Masa: 1 Jam
Bilangan Soalan : 3 jawab 1
Panjang Esei : Bilangan perkataan adalah tidak dihadkan.

Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah. Objektif utama adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Melayu.

Seksyen D - Esei Bahasa Inggeris

Masa : 1 jam
Bilangan Soalan : 3 jawab 1
Panjang Esei : Bilangan perkataan adalah tidak dihadkan.

Dalam seksyen ini calon dikemukakan isu-isu yang memerlukan pandangan tentang sesuatu masalah.


Format baru Peperiksaan SPA dalam bentuk peperiksaan online mungkin tiada seksyen esei yang mana mungkin akan dilakukan sebelum temuduga jika LULUS Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 nanti.

Persediaan Penuh Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41


Untuk persediaan penuh, dicadangkan agar anda mendapatkan rujukan penuh yang disediakan oleh Tim Infokerjaya. Mereka telah membantu lebih 60,000 graduan dalam memasuki Skim Perkhidmatan Awam dengan rujukan dan panduan peperiksaan, temuduga, resume, kerja kosong agensi dan berbagai-bagai lagi.


Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41
Panduan Peperiksaan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 ini dalam bentuk peperiksaan bertulis dan akan dikemaskini kepada Panduan Peperiksaan OnlinePeperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 mengikut pengumuman SPA nanti.Panduan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 ini mengandungi:

> Nota Pantas sebagai Rujukan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

> Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

> Tip LULUS Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41


> Macam-macam lagi

" Rujukan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 akan dibuka setelah SPA mengumumkan tarikh rasmi Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41"

Tak mahu terlepas Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41?

>> SAYA MAHU PANDUAN PEPERIKSAAN PEGAWAI BELIA DAN SUKAN S41 <<

Anda boleh juga "Like" Facebook kami untuk info terkini Panduan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 

Artikel berkaitan


Monday, February 23, 2015

Panduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27

Panduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 akan membantu calon membuat persediaan rapi bagi menghadapi exam Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 yang akan datang.

Penolong Pegawai Belia Dan Sukan Gred S27

Kumpulan: Sokongan
 
Kem/Jab: Kementerian Belia dan Sukan

Deskripsi Tugas:

Bertanggungjawab menguruskan dan melaksanakan program/projek belia dan sukan termasuk kerja-kerja menyelaras kegiatan-kegiatan berkenaan, memberi nasihat, bimbingan, kursus-kursus, membuat kajian keperluan sukan dan jenis-jenis sukan, merancang dan juga melaksanakan program pelajaran tata negara di peringkat daerah, negeri dan persekutuan. Sumber

Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27

Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 dibuat secara online. Oleh itu, calon yang terlibat hanya perlu berada di depan komputer yang ada sambungan talian internet pada hari peperiksaan.


Format Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27


Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 terdiri daripada 2 seksyen iaitu :

Seksyen A : Pengetahuan Am Tentang Malaysia dan Dunia.
Seksyen B : Daya Menyelesaikan Masalah.

Bahagian I : Kecenderungan

Bahagian ini mempunyai 2 seksyen iaitu :

1. Bahagian A : Pengetahuan Am Tentang Malaysia dan Dunia.
2. Bahagian B : Daya Menyelesaikan Masalah.


Setiap satu bahagian dipadankan dengan tahap peperiksaan Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27 yang bakal menguji daya pemikiran calon. Calon-calon perlu melakukan persediaan untuk menjawab dan lulus dengan jayanya.


Contoh Soalan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27


Contoh soalan Pengetahuan Am Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27

1. Malaysia pernah menjadi tuan rumah kepada satu temasya sukan yang berprestij dan bertaraf dunia pada tahun 1998. Apakah nama temasya sukan tersebut?

A. Sukan Komanwel
B. Sukan Malaysia (SUKMA)
C. Sukan Olimpik
D. Sukan Paralimpik

Jawapan : D


2. Kuasa tertinggi pentadbiran negara ialah

A. Majlis Raja-Raja
B. Perdana Menteri
C. Perlembagaan Malaysia
D. Yang di Pertuan Agong

Jawapan : C


3. Selepas perjanjian Inggeris-Belanda dimeterai, pihak Inggeris telah membawa masuk

A. Buruh-buruh Jawa
B. Buruh-buruh Cina
C. Buruh-buruh India
D. Buruh-buruh Filipina

Jawapan : B


4. Namakan dasar yang telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan Malaysia yang bertujuan untuk memperkembangkan ikatan perpaduan di antara rakyat Malaysia yang terdiri dari berbilang kaum

A. Dasar Ekonomi Negara
B. Dasar Pendidikan Kebangsaan
C. Dasar Perpaduan Negara
D. Dasar Perindustrian Negara

Jawapan : C


5. Berikan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan masyarakat majmuk di Semenanjung Malaysia

A. Kadar pengangguran yang pesat di seberang
B. Pemisahan dua kawasan Kepulauan Melayu oleh Penjajah Belanda dan Inggeris.
C. Kekosongan dalam sektor pekerjaan di Malaysia
D. Sektor perindustrian berkembang pesat

Jawapan : B


6. Kerajaan Malaysia menetapkan matlamat pada tahun 2100 iaitu

A. Pengurangan penduduk ke paras 12.5 juta
B. Pembentukan masyarakat majmuk yang bertamadun
C. Pembentukan perindustrian maju
D. Pembentukan pencapaian penduduk 70 juta

Jawapan : A


7. Nyatakan tarikh Majlis Perundangan Negara dimansuhkan

A. 21 Februari 1971
B. 23 Februari 1971
C. 25 Februari 1971
D. 27 Februari 1971

Jawapan : B


Contoh soalan Daya Menyelesaikan Masalah Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27

Calon-calon perlu menyelesaikan masalah-masalah menerusi pendekatan yang berikut :

(i) Kemahiran menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah. Dalam seksyen ini, calon-calon diberikan masalah yang berkaitan dengan pengurusan acara, pengurusan media dan perhubungan awam. Calon-calon perlu menggunakan kepintaran fikiran dan logik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.

(ii) Kemahiran menginterpretasikan data. Calon-calon akan diberikan data atau jadual yang diberikan dengan menggunakan kaaedah seperti carta pai, carta bar atau graf.

(iii) Konsep matematik. Konsep yang digunakan termasuklah kemahiran numeric dan kuantitatif bagi mengukur kemahiran asas Matematik, pemahaman konsep dan kebolehan untuk berfikir secara kuantitatif.


Contoh soalan Daya Menyelesaikan Masalah Penolong Pegawai Belia dan Sukan S271

Karim bekerja selama 8 jam sehari dalam tempoh seminggu. Jika dia dibayar RM3.40 sejam, kira pendapatan bulanan bagi Karim.

A. RM544.00
B. RM135.00
C. RM775.00
D. RM80.00

Jawapan : A


2. Panjang sebatang paip ialah 90cm. 3/5 daripadanya dicat dengan warna hitam, 15cm dicat dengan warna oren dan selebihnya dicat dengan warna biru. Pecahan paip yang dicat dengan warna biru ialah

A. 23/30
B. 7/30
C. 13/20
D. 17/30

Jawapan : B


3. Tebal bagi 90 keping kertas ialah 0.6 cm. Tebal bagi 216 keping kertas ialah

A. 7.0 cm
B. 2.5 cm
C. 1.48 cm
D. 1.44 cm

Jawapan : D


4. Dalam pilihanraya, 70% daripada 9000 pengundi yang berdaftar telah mengundi. Separuh daripada jumlah tersebut telah memilih calon B, 2100 memilih calon P dan bakinya ialah undi rosak. Kira jumlah undi yang rosak

A. 1050
B. 950
C. 3050
D. 2440

Jawapan : A


5. Harga minyak sawit ialah RM1025 satu tan pada hari Isnin. Harganya berubah +RM85, -RM37 dan +24 pada hari lain. Jumlahkan harganya pada hari yang terakhir

A. RM1012
B. RM1073
C. RM1049
D. RM1097


Jawapan : C


Panduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27


SPA ada menyediakan Panduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27 beserta Contoh Soalan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27. Sila muat turun di SINI

Panduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 yang lebih lengkap dan terperinci ada dikeluarkan oleh Tim Infokerjaya yang lengkap dengan:

> Nota Pantas sebagai Rujukan Peperiksaan Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27

> Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27

> Tip LULUS Peperiksaan Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27

> Macam-macam lagiPanduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27
Sebahagian Panduan Peperiksaan, Panduan Temuduga dan sebagainya keluaran Tim Infokerjaya


Siapa Tim Infokerjaya?

Mereka adalah "pembantu khas" secara tidak rasmi kepada calon peperiksaan SPA. Mereka telah membantu ribuan calon Peperiksaan SPA sejak 2009 LULUS peperiksaan SPA seperti Peperiksaan Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Peperiksaan Pegawai Penerangan, Peperiksaan Pegawai Belia dan Sukan, Peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Peperiksaan Akauntan dan sebagainya.


Pengalaman dan kepakaran mereka dalam menyediakan Panduan beserta Contoh Soalan Peperiksaan SPA telah terbukti. 

"Anda hanya perlu pergi Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27 jika anda mendapatkan Panduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 daripada Tim Infokerjaya. Anda tidak perlu risau hanya ikut dengan teliti Panduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27 tersebut dan gunakannya semasa exam nanti.

"Panduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27 masih BELUM DIBUKA sehingga menjelang pengumuman rasmi tarikh peperiksaan daripada SPA nanti"

Anda TIDAK mahu terlepas Panduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27?

Daftar dalam SENARAI MENUNGGU di Link Khas >> 

http://tinyurl.com/rujukanexams27

Sila "Like" Facebook kami untuk info terkini peperiksaan SPA.

Blog Informasi Kerjaya - Panduan Temuduga dan Peperiksaan Kerja Kerajaan di SINI

Artikel berkaitan Panduan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Belia Dan Sukan S27Sunday, February 15, 2015

Belajar Buat Duit Online Dengan Youtube

Belajar Buat Duit Online Dengan Youtube - Adsense adalah cara paling mudah untuk mendapat komisen dalam USD.

YA! bukan cerita kosong..

Kalau di luar negara budak-budak dah mula buat duit dengan Youtube..

Kita di Malaysia pun boleh buat duit online dengan Youtube.. Dibayar dalam USD!!

Bagaimana Cara Mudah Buat Duit Dengan Youtube?


> Teknik yang diajar amatlah mudah.

> Anda akan diajar cara download dan upload video, sehinggalah menjana pendapatan pertama secara online dengan Adsense di Youtube.

> Prosesnya amatlah mudah, download dan upload sahaja. Budak sekolah rendah pun boleh buat!

> Kenapa pilih cara buat duit yang susah, jika ada cara lebih mudah buat duit Adsense ini, yang sudah berada di depan mata anda?


Anda Cuma Perlu Download & Upload Video SahajaBelajar Buat Duit Online Dengan Youtube


Belajar Buat Duit Dengan Youtube

P.s: Gambar ini hanya ilustrasi semata-mata kerana Program Belajar Buat Online Youtube-Adsense ini dalam bentuk PERSONAL COACHING bukan beli ebook. Sumber Gambar

Belajar Buat Duit Online Dengan Youtube adalah Program Personal Coaching yang mana anda akan berguru secara terus dengan Pakar Pemasaran Online Youtube - Adsense. INI BUKAN EBOOK..

Anda akan belajar secara terus kerana jika kerana jika Progaram Belajar Buat Duit Youtube-Adsense dibuat dalam bentuk ebook ini yang akan berlaku:

> Ramai yang beli ebook,kemudian simpan dalam hard disk mereka tanpa membaca pun.

> Lagi malang, ada yang tak ambil peduli apatah lagi untuk mempraktikkannya.

> Ebook tidak membantu semuanya dari A hingga Z, kerana kelak perlu bantuan dari sifu juga melalui bantuan sokongan (support).

> Ebook tidak praktikal menerangkan teknik dengan jelas dan terperinci.


PROGRAM BELAJAR BUAT DUIT YOUTUBE-ADSENSE INI DALAM BENTUK "PERSONAL COACHING"


> Anda akan diajar secara berdepan, face to face melalui GROUP SUPPORT!

> Face-to-face coaching – berjumpa secara berdepan dan memberi coaching secara live (hanya untuk area KL dan Selangor). Tiada kos tambahan. 

> Online (untuk area luar KL dan Selangor) – melalui skype / yahoo messenger dan teamviewer.

> Sesi coaching adalah dari 2 – 3 jam 

> Support lifetime akan diberikan untuk membantu anda melalui online (skype, email & group) dan anda juga akan menerima nombor hp peribadi juga untuk sebarang pertanyaan pantas.

Anda Cuma Perlu Download & Upload Video Sahaja

Ini baru dikatakan Program Belajar Buat Duit Online yang SERIUS! Anda tidak perlu beli ebook tetapi anda secara PERSONAL COACHING diajar secara berdepan, melalui online dan khidmat nasihat berterusan..

Cepat! Program Belajar Buat Duit Dengan Youtube ini TERHAD!

Daftar tempat anda untuk Program Belajar Buat Duit Youtube-Adsense di Link Khas >>


Program Belajar Buat Duit Dengan Youtube-Adsense ini dikendalikan oleh:


Tuesday, February 10, 2015

Contoh Resume Kerja Untuk Temuduga Kerja Kerajaan dan Swasta

Contoh Resume Kerja Untuk Temuduga Kerja Kerajaan dan Swasta


Contoh Resume Kerja


Apa itu Resume?

Resume merupakan perantara bertulis yang mengandungi maklumat peribadi, kelayakan akademik, kebolehan dan pengalaman bekerja. Cara penyampaian hendaklah ringkas, padat dan menarik.

Jenis-jenis resume, cara menulis resume, kesilapan menulis resume boleh rujuk di SINI


Contoh Resume Kerja Untuk Temuduga Kerja Kerajaan dan Swasta
Panduan  Menulis Resume Dengan Betul


sample resume
contoh resume
format resume
resume kerja
template resume
contoh resume untuk kerja
resume kerja 
sample resume kerja
contoh resume kerja bahasa melayu
contoh resume kerja swasta
resume kerja swasta
resume format
resume kerja kerajaan

Inilah di antara carian berkaitan resume di internet.. 

Link Khas Pendaftaran Bagaimana Cara Menulis Resume Lengkap >>


Contoh Resume Kerja Untuk Temuduga Kerja Kerajaan dan Swasta atau Cara Menulis Resume Kerja Dengan Betul boleh dibaca di Blog Informasi Kerjaya - Panduan Temuduga dan Peperiksaan Kerja Kerajaan
Friday, February 6, 2015

Cara Mudah Ajar Anak Membaca Seawal 4 Tahun

Cara Mudah Ajar Anak Membaca Seawal 4 Tahun Tak Susah


Anda impikan anak yang mampu membaca pada usia seawal 4 tahun?Cara Mudah Ajar Anak Membaca Seawal 4 Tahun
I-Sina Program Ajar Anak Membaca Seawal 4 Tahun

Anda tidak pandai mengajar? Anda bukan guru?

Anak anda belum mengenal huruf?

PROGRAM BELAJAR MEMBACA I-SINA


> Boleh dimulakan untuk kanak-kanak seawal tiga setengah tahun tanpa perlu mengenal kesemua huruf A hingga Z.

> Disusun dengan langkah-langkah pembelajaran yang kecil tetapi sangat efektif.

> Guru atau ibubapa yang hendak memulakan program tidak memerlukan pengalaman mengajar kerana arahan untuk mengajar diberikan untuk setiap pelajaran.

> Menggunakan kaedah fonetik tetapi masih memperkenalkan nama huruf di dalam program pembelajaran.

> Memperkenalkan tanda-tanda bacaan seperti noktah, koma, tanda seruan dan tanda soalan.

> Menggunakan cara pembacaan yang sama dengan pembacaan dalam Bahasa Inggeris (tidak terikat dengan pembacaaan mengeja atau menghafal suku kata)

> Mengelakkan kekeliruan kanak-kanak dalam proses menguasai proses kemahiran membaca.

> Dan banyak lagi!Cara Mudah Ajar Anak Membaca Seawal 4 Tahun
I-Sina Program Ajar Anak Membaca Seawal 4 Tahun


Cara mudah, cepat dan berkesan belajar membaca seawal 4 tahun dengan Program Belajar Membaca I-Sina. Baca seterusnya KLIK SINI