Wednesday, February 25, 2015

Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 yang lengkap akan membanu calon membuat persediaan lengkap untuk lulus dengan mudah Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 nanti.

Jawatan Pegawai Belia Dan Sukan S41 adalah jawatan yang diletakkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Tugas seorang Pegawai Belia Dan Sukan Gred S41 adalah seperti merangka dasar, merancang program serta aktiviti berkaitan kegiatan belia dan sukan di peringkat Kementerian/Jabatan. Meliputi memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman kewangan, memberikan nasihat kepakaran serta penyeliaan berterusan bagi mengembangkan program-program belia dan sukan.

Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

Format Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

Bahagian I - Kecenderungan

Seksyen A- Pengetahuan Am
Seksyen B- Daya Menyelesaikan Masalah
Seksyen C- Esei Bahasa Melayu
Seksyen D- Esei Bahasa Inggeris

Rujuk Panduan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 

Peperiksaan Online Pegawai Belia Dan Sukan S41


Format baru Peperiksaan SPA dalam bentuk peperiksaan online mungkin tiada seksyen esei yang mana mungkin akan dilakukan sebelum temuduga jika LULUS Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 nanti.

Soalan Lazim Peperiksaan Online SPA

1. Bagaimanakah calon dipanggil untuk menduduki peperiksaan Akauntan?
Calon akan dimaklumkan melalui SMS, emel dan paparan Portal SPA sahaja.

2. Adakah calon perlu hadir ke pusat peperiksaan untuk peperiksaan online Akauntan?
Tidak. Tiada pusat peperiksaan disediakan bagi urusan peperiksaan online. Calon boleh menduduki peperiksaan online ini     di mana-mana sahaja asalkan ada akses internet.

3. Di manakah saya boleh mendapatkan panduan peperiksaan secara online?
Calon yang dipanggil menduduki peperiksaan online boleh mendapatkan panduan peperiksaan melalui tiga cara iaitu:
i) Pautan melalui emel panggilan menduduki peperiksaan
ii) Pautan melalui Portal SPA

iii) Video ‘Panduan Peperiksaan Online SPA’ melalui pautan http://www.youtube.com/watch?v=utYWN8oQW0A


Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S411) Bajet 2012 antara lainnya akan memberi fokus untuk meredakan inflasi dan mengimarahkan kehidupan rakyat. Bagi mencapai maksud ini, tindakan berikut akan dilaksanakan iaitu:

I Meningkatkan pengeluaran bekalan makanan dan industri agro
II Subsidi barangan asas dan bantuan
III Perumahan rakyat berkualiti dan tabung khas perumahan nelayan
IV Penambahbaikan kewangan sektor awam

A I, II, dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Jawapan: B


Seksyen B - Daya Menyelesaikan Masalah

Masa : 45 Minit
Bilangan Soalan : 40

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

i) Kemahiran Menggunakan Logik

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon akan diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai data dan perangkaan. Calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41iii) Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Walaupun ada antara calon yang memiliki kelayakan dalam bidang Matematik di peringkat diploma, ini tidak bermakna memberi kelebihan bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).

1) Sebuah kilang menghasilkan 800 unit mentol sehari. Kebarangkalian bahawa sebiji mentol yang dihasilkan itu rosak ialah 3/400. Berdasarkan pengeluaran 20 hari bekerja, berapakah bilangan mentol yang dapat dijual?
A 15,780
B 15,790
C 15,880
D 15,980

Jawapan: C

Teknik Menjawab:
20 hari x 800 = 16,000
Rosak 3/400 x 16,000 = 120
Dapat jual = 16,000 – 120 = 15,880

Seksyen C - Esei Bahasa Melayu

Masa: 1 Jam
Bilangan Soalan : 3 jawab 1
Panjang Esei : Bilangan perkataan adalah tidak dihadkan.

Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah. Objektif utama adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Melayu.

Seksyen D - Esei Bahasa Inggeris

Masa : 1 jam
Bilangan Soalan : 3 jawab 1
Panjang Esei : Bilangan perkataan adalah tidak dihadkan.

Dalam seksyen ini calon dikemukakan isu-isu yang memerlukan pandangan tentang sesuatu masalah.


Format baru Peperiksaan SPA dalam bentuk peperiksaan online mungkin tiada seksyen esei yang mana mungkin akan dilakukan sebelum temuduga jika LULUS Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 nanti.

Persediaan Penuh Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41


Untuk persediaan penuh, dicadangkan agar anda mendapatkan rujukan penuh yang disediakan oleh Tim Infokerjaya. Mereka telah membantu lebih 60,000 graduan dalam memasuki Skim Perkhidmatan Awam dengan rujukan dan panduan peperiksaan, temuduga, resume, kerja kosong agensi dan berbagai-bagai lagi.


Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41
Panduan Peperiksaan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 ini dalam bentuk peperiksaan bertulis dan akan dikemaskini kepada Panduan Peperiksaan OnlinePeperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 mengikut pengumuman SPA nanti.Panduan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 ini mengandungi:

> Nota Pantas sebagai Rujukan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

> Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41

> Tip LULUS Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41


> Macam-macam lagi

" Rujukan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 akan dibuka setelah SPA mengumumkan tarikh rasmi Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41"

Tak mahu terlepas Rujukan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41?

>> SAYA MAHU PANDUAN PEPERIKSAAN PEGAWAI BELIA DAN SUKAN S41 <<

Anda boleh juga "Like" Facebook kami untuk info terkini Panduan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan S41 

Artikel berkaitan


No comments:

Post a Comment