Wednesday, April 15, 2015

Senarai Tugas Penguasa Kastam W41

Senarai Tugas Penguasa Kastam W41 adalah di antara topik hangat yang dicari calon Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41 untuk persediaan menduduki peperiksaan tersebut.

Merujuk kepada Laman Rasmi SPA, senarai tugas Penguasa Kastam W41 adalah seperti berikut:


Deskripsi Tugas Penguasa Kastam W41> Memperjeniskan barang-barang mengikut tarif-tarif, membuat taksiran harga bagi pungutan duti kastam/cukai jualan, memproses serta meluluskan permohonan pengimportan/pengeksportan barang-barang berduti tertakluk kepada larangan-larangan import/eksport di pintu-pintu masuk/keluar negara, Zon-zon Bebas Cukai dan Gudang-gudang Berlesen. 

> Memproses permohonan lesen gudang-gudang eksais, gudang-gudang berlesen, gudang-gudang pengilangan berlesen.

> Mengaudit akaun syarikat-syarikat yang dilesenkan di bawah akta-akta Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan untuk pungutan cukai jualan/perkhidmatan.

> Memproses permohonan mendapatkan pengecualian cukai jualan, memeriksa stok dan penggunaan barang-barang berduti syarikat-syarikat yang mendapatkan pengecualian duti kastam, memproses permohonan remisi cukai, menyelia tugas pemeriksaan penumpang dan menjalankan siasatan ke atas syarikat/individu yang melakukan penyelewengan/penyeludupan dan bertindak sebagai Pegawai Pendakwa bagi kes-kes kastam di Mahkamah dan menjalankan lain-lain tugas penguat kuasaan.

Senarai Tugas Penguasa Kastam W41 yang lain?Untuk mendapatkan nota lengkap Senarai Tugas Penguasa Kastam W41 bagi menghadapi Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41 ada disediakan dengan lengkap dalam:

Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41


Senarai Tugas Penguasa Kastam W41

Rujukan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41 ini adalah sebuah ebook khusus untuk membantu calon Peperiksaan Penguasa Kastam memiliki rujukan penuh sebagai persediaan lengkap sebelum peperiksaan. Ianya mengandungi:

> Nota Senarai Tugas Penguasa Kastam W41 yang terperinci beserta maklumat jawatan Penguasa Kastam W41

> Berpuluh Contoh Soalan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41

> Tips Lulus Peperiksaan Penguasa Kastam W41 dengan lebih mudah

> Macam-macam lagi Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41 untuk persediaan mantap

Bagaimana mahu memiliki Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41 ini?

Mudah sahaja.. 

Untuk pengetahuan, ianya akan dibuka apabila SPA mengumumkna tarikh rasmi Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41.

Bagi mengelakkan anda terlepas pandang bila Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41 ini dibuka ambil langkah-langkah berikut:


Like Facebook untuk info dan hebahan terkini Rujukan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41.
No comments:

Post a Comment