Sunday, September 27, 2015

Contoh Soalan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27

Contoh Soalan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27 akan membantu calon mendapat gambaran bentuk soalan yang bakal ditanya dalam Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27 nanti.


Sebelum menduduki Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27 apakah yang perlu dibuat oleh calon?

YA.. calon perlu membuat ulangkaji dengan nota dan contoh soalan yang sedikit sebanyak dapat memberikan keyakinan sebelum menduduki peperiksaan nanti.

Baca juga: 


Format Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27


Seksyen A – Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Seksyen C – Ujian Psikometrik

Contoh Soalan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27


Seksyen A – Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling

1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sebuah badan kerajaan yang diletakkan di bawah:

A. Jabatan Perdana Menteri
B. Kementerian Kewangan
C. Kementerian Dalam Negeri
D. Perbendaharaan Negara

2. Sebuah Akademi yang dinamakan ____________ ditubuhkan berfungsi sebagai institusi latihan yang melatih wargakerja KDRM mengenai tugas dan ilmu perkastaman. Ianya di peraku oleh World Customs Organization (WCO) sebagai ‘training arm’ di rantau Asia Pasifik

A. KDRMForce
B. AKMAL
C. BAKISKA
D. ForceMY

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

1. Untuk menyaksikan suatu pertunjukkan sarkas di ibu negara, jumlah bayaran yang perlu dibayar bagi 5 orang dewasa dan 4 orang kanak-kanak ialah RM 160, manakala bayaran bagi seorang kanak-kanak ialah RM 15. Jumlah bayaran bagi seorang dewasa dan seorang kanak-kanak ialah

A 30          B 45
C 35          D 50

2. Pecutan sebiji bola yang dilepaskan daripada keadaan rehat ialah 9.8 ms-1 sesaat. Pertambahan laju batu itu, dalam ms-1 selepas 2.1 saat dilepaskan ialah

A 20.58          B 26.46
C 21.32          D 27.9

Seksyen C – Ujian Psikometrik

1. Saya berharap agar majikan memuji saya jika saya rajin bekerja.
A. Setuju               B. Tidak setuju

2. Perubahan tingkah laku seseorang disebabkan oleh perkara tersirat yang saya dapat fahami.
A. Ya                         B. Tidak

3. Saya memerhati dan memahami kelakuan individu apabila saya tidak berpuas hati dengan kerja seseorang.
A. Ya                         B. Tidak

4. Walaupun orang yang tidak dikenali, saya mudah mesra dengan mereka.
A. Ya                         B. Tidak

5. Walaupun ada masa lapang, adalah kurang wajar menghabiskan tugas lebih awal.
A. Setuju                   B. Tidak setuju

Anda mahu banyak lagi Contoh Soalan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27?

Contoh Soalan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27

Inilah yang anda perlukan untuk peluang LULUS  lebih cerah dengan Panduan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27.

Panduan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27 ini mengandungi:

>> Nota pantas untuk bacaan ringkas tetapi padat dengan informasi berkenaan jawatan Penolong Penguasa Kastam W27

>> Penerangan lengkap dan pecahan seksyen mengikut Format Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27

>> Berpuluh Contoh Soalan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27 mengikut Seksyen 

>> Macam-macam lagi

ANDA TAKUT TERLEPAS APABILA RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PENOLONG PENGUASA KASTAM W27 DIBUKA NANTI?


Jangan bimbang..... Ambil LANGKAH MUDAH ini..Anda akan dimaklumkan melalui EMAIL dengan pantas apabila dibuka nanti.

Like Facebook kami juga untuk info terkiniPastikan anda TIDAK TERLEPAS Contoh Soalan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27 nanti.


No comments:

Post a Comment